A1 Kategorija

a-kategorija

A1 – Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3 i snage motora do 11 KW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 KW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

A1 kategorija Min. Časova CENA UKUPNO
Teorijska obuka 33+7 13.300,00 41.200,00 (40+20)
Teorijska obuka 5+2 3.500,00 31.400,00   (7+20)
Obuka 20 19.900,00
Obuka (ako ima novu vozačku sa „AM“ kategorijom) 7 6.965,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00