A2 kategorija

a2-kategorija

A2 – kategorija je dozvola za upravljanje motociklom čija snaga motora nije veća od 35 KW. Polaže se sa navršenih 18 god. Potrebno je završiti obuku. Obuka je u auto školi sa vozačem-instruktorom. Za upis je potrebna lična karta (na uvid), fotokopija dozvole (M, AM, B – zavisno koji kategoriju ima kandidat), lekarsko uverenje za A2 kategoriju.

A2 kategorija Min. Časova CENA UKUPNO
Teorijska obuka 30+10 11.080,00 41.130,00 (40+30)
Teorijska obuka 5+2 3.500,00 33.550,00  (7+30)
Obuka (ako ima vozačku sa „A1“ kategorijom) 7 5.145,00 13.145,00
Obuka (ako ima novu vozačku sa „AM“ kategorijom) 14 10.290,00 18.290,00
Obuka  30 22.050,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00