AM Kategorija

am-kategorija

AM – kategorija je dozvola za mopede i lake tricikle (do 15 KW) ili laki četvorocikli. Obuka se sastoji od 40 časova teorije i 7 časova praktične obuke. Polaže se i teoretski i praktični ispit. Može se polagati sa navršenih 16 godina.

AM kategorija Min. Časova CENA UKUPNO
Teorijska obuka 30+10 11.080,00 24.225,00 (40+7)
Teorijska obuka 5+2 3.500,00 16.645,00   (7+7)
Obuka 7 5.145,00
Test 4.000,00
Vožnja 4.000,00