BE kategorija

be-kategorija

BE kategorija – Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg, a nije veća od 3.500 kg.

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola B kategorije. Obuka se sastoji od 7 m/č. Polaže se praktični ispit..

BE kategorija Min. Časova CENA UKUPNO
Praktična obuka 7 11.000,00 15.000,00
Vožnja 4.000,00