C kategorija

c-kategorija

C – kategorija je dozvola za upravljanje teretnim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.5t. Uslovi za polaganje C kategorije su sledeći:

za obuku kandidat mora imati minimum 20 godina života
za polaganje ispita – minimum 21 godina života
posedovanje B kategorije najmanje 2 godine (ne sme biti probna B)
važeće lekarsko uverenje za C kategoriju (ne starije odgodinu dana)
važeća lična karta

Obuka za C kategoriju podrazumeva teoretsku obuku u trajanju od 7 časova i praktičnu obuku na teretnom vozilu u trajanju od 15 moto časova.
Nakon završene teoretske obuke polaže se teoretski deo ispita, a nakon završene praktične obuke i praktični deo ispita.

C kategorija Min. Časova CENA UKUPNO
Teorijska obuka 5+2 3.500,00 35.000,00 (7+15)
Obuka 15 22.500,00
Obuka (ako ima vozačku sa „C1“ „C1E“ kategorijom) 7 10.500,00 19.500,00
Test 4.500,00
Vožnja 4.500,00