C1E kategorija

C1E-kategorija C1E kategorija – Skup motornog vozila kategorije “C1” i priključnog vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 750 kg, a zbir skupa ne prelazi 12.000 kg skup motornog vozila kategorije “V” i priključnog vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg, a zbir skupa ne prelazi 12.000 kg.

Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 18 godina.

C1E kategorija Min. Časova CENA UKUPNO
Praktična obuka 7 19.460,00 24.960,00
Vožnja 5.500,00