CE kategorija

ce-kategorija

CE kategorija je dozvola za upravljanje vozilom (kamionom sa prikolicom) čije vučno vozilo (kamion) pripada C kategoriji (čija je masa veća od 3.5 tone), a najveća masa priključnog vozila (prikolice) je veća od 750 kg. Za obuku i polaganje CE kategorije su sldeći uslovi:

21 godina života
sa obukom kreće kada dobije novu dozvolu C kategorije ili ima staru C kategorije i 21 godinu života
važeće lekarsko uverenje za CE kategoriju
važeća lična karta

CE kategorija Min. Časova CENA UKUPNO
Praktična obuka 7 19.460,00 24.960,00
Praktični ispit 5.500,00
Dopunski čas 2.800,00