D kategorija

d-kategorija

D – kategorija (autobus) – za polaganje vozačkog ispita D kategorije, kandidat mora da ima 24 godine života, kao i vozačku dozvolu C kategorije duže od 2 godine.

Za upis je potrebna i fotokopija lične karte.

Obuka podrazumeva 7 časova teorije i 10 časova praktične obuke.

Nakon završene teoretske obuke polaže se teoretski deo ispita, a nakon završene praktične obuke i praktični deo ispita.

Lekarsko uverenje (ne starije od godinu dana) za D kategoriju je potrebno nakon položenog teoretskog dela ispita.

D kategorija Min. Časova CENA UKUPNO
Teorijska obuka 7 3.500,00 44.900,00
Praktična Obuka 10 29.400,00
Teorijski ispit 6.000,00
Praktični ispit 6.000,00
Dopunski čas 3.000,00