Polaganje i obuka vozača za polaganje vozačkog ispita B kategorija

•••AM, A1, A2, A•••B•••C1, C•••CE•••D•••

B, BE- Kategorija

B - kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilom, tj vozilima čija masa nije veča od 3.5t i nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača.
Obuka vozača se može vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje vozačkog ispita sa 17 godina.
Obuka podrazumeva 40 časova teorije i 40 časova praktične obuke. Nakon završene teoretske obuke polaže se teoretski deo ispita, a nakon završene praktične obuke i praktični deo ispita.

Kandidati za polaganje vozačkog koji imaju položen M ili AM, A1, A2 i A kategoriju prilikom obuke za B kategoriju imaju pravo da voze 35 moto časova umesto predviđenih 40. Za ove kandidate je isti način polaganja ispita i isti su uslovi za upis B kategorije.

Lekarsko uverenje (ne starije od godinu dana) za B kategoriju je potrebno nakon položenog teoretskog dela ispita.

Za upis B kategorije je potrebna je samo važeća lična karta, ili, ako je lice maloletno, prisustvo roditelja ili staratelja prilikom potpisivanja ugovora.

*probna dozvola*

Kada se polože ispit u celosti, dobija se probna dozvola B kategorije. Probna dozvola traje godinu dana i podrazumeva određena ograničenja prilikom upravljanja vozilom.
Lica koja nisu punoletna (nemaju 18 godina) dobiće probnu vozačku dozvolu koja podrazumeva sledeća ograničenja:

  • Zabranu upravljanja vozilom bez prisustva (nadzora) lica u vozilu na mestu suvozača koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina.
  • Probnu vozačku dozvolu može koristiti samo u Republici Srbiji
  • Zabrana upravljanja motornim vozilom u periodu od 23:00h do 05:00h
  • Ne sme se kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće
  • Zabrana upotrebe telefona (ne sme ni Hands Free)
  • Vozilo kojim upravlja lice sa probnom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakom "P" koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane

Punoletna lica takođe dobijaju prvo probnu dozvolu i za njih važe navedena ograničenja osim potrebe prisustva lica u vozilu prilikom upravljanja vozilom.

Nakon isteka trajanja probne dozvole (1 godina) vozači dobijaju pravu vozačku dozvolu B kategorije, bez naknadnog polaganja.

 

BE - Skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B, a priključno vozilo ima najveću dozvoljenu masu veću od 750 kg, a nije veća od 3.500 kg.

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola B kategorije. Obuka se sastoji od 7 m/č. Polaže se praktični ispit..

AUTO ŠKOLA TUTTO

 

BESPLATNI TESTOVI

Auto škola TUTTO je za Vas pripremila program za vežbanje testova on-line.
Učite na zabavan način:

:::::::: TESTOVI ::::: »

Besplatno vezbajte testove