Polaganje i obuka vozača za polaganje vozačkog ispita C1, C kategorija

•••AM, A1, A2, A•••B•••C1, C•••CE•••D•••

C1, C - Kategorija

C1 - kategorija je dozvola za upravljanje vozilom čija je masa najmanja 3.5t a najveća 7.5 tona.
Kandidat koji želi da polaže C1 kategoriju mora da ima:

  • Najmanje 18 godina
  • Vozačku dozvolu B kategorije. Ne može se polagati sa B probnom dozvolom.
  • Za upis je potrebno lekarsko uverenje za C1 kategoriju,
  • Fotokopija vozačke dozvole B kategorije (obe strane) i
  • Važeća lična karta.

Obuka za C1 kategoriju podrazumeva teoretsku obuku u trajanju od 7 časova i  praktičnu obuku na teretnom vozilu u trajanju od 10 moto časova.
Nakon završene teoretske obuke polaže se teoretski deo ispita, a nakon završene praktične obuke i praktični deo ispita.

C - kategorija je dozvola za upravljanje teretnim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.5t.

Uslovi za polaganje C kategorije su sledeći:

  • za obuku kandidat mora imati minimum 20 godina života
  • za polaganje ispita - minimum 21 godina života
  • posedovanje B kategorije najmanje 2 godine (ne sme biti probna B)
  • važeće lekarsko uverenje za C kategoriju (ne starije odgodinu dana)
  • važeća lična karta

Obuka za C kategoriju podrazumeva teoretsku obuku u trajanju od 7 časova i  praktičnu obuku na teretnom vozilu u trajanju od 15 moto časova.
Nakon završene teoretske obuke polaže se teoretski deo ispita, a nakon završene praktične obuke i praktični deo ispita.

 

BESPLATNI TESTOVI

Auto škola TUTTO je za Vas pripremila program za vežbanje testova on-line.
Učite na zabavan način:

:::::::: TESTOVI ::::: »

Besplatno vezbajte testove