Polaganje i obuka vozača za polaganje vozačkog ispita CE kategorije

•••AM, A1, A2, A•••B•••C1, C•••CE•••D•••

C1E, CE - Kategorija

C1E- Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg i najveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12.000 kg, kao i skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kg i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg.

Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C1 kategorije. Obuka se sastoji od 7 m/č. Polaže se praktični ispit.

CE - kategorija je dozvola za upravljanje vozilom (kamionom sa prikolicom) čije vučno vozilo (kamion) pripada C kategoriji (čija je masa veća od 3.5 tone), a najveća masa priključnog vozila (prikolice) je veća od 750 kg.
Za obuku i polaganje CE kategorije su sldeći uslovi:

  • 21 godina života
  • sa obukom kreće kada dobije novu dozvolu C kategorije ili ima staru C kategorije i 21 godinu života
  • važeće lekarsko uverenje za CE kategoriju
  • važeća lična karta
 

BESPLATNI TESTOVI

Auto škola TUTTO je za Vas pripremila program za vežbanje testova on-line.
Učite na zabavan način:

:::::::: TESTOVI ::::: »

Besplatno vezbajte testove