Polaganje i obuka vozača za polaganje vozačkog ispita D kategorija

•••AM, A1, A2, A•••B•••C1, C•••CE•••D•••

D - Kategorija

D - kategorija (autobus)

Za polaganje vozačkog ispita D kategorije, kandidat mora da ima  24 godine života,
kao i vozačku dozvolu C kategorije duže od 2 godine.

Za upis je potrebna i fotokopija lične karte.

Obuka podrazumeva 7 časova teorije i 10 časova praktične obuke.

Nakon završene teoretske obuke polaže se teoretski deo ispita, a nakon završene praktične obuke i praktični deo ispita.

Lekarsko uverenje (ne starije od godinu dana) za D kategoriju je potrebno nakon položenog teoretskog dela ispita.

 

BESPLATNI TESTOVI

Auto škola TUTTO je za Vas pripremila program za vežbanje testova on-line.
Učite na zabavan način:

:::::::: TESTOVI ::::: »

Besplatno vezbajte testove