A kategorija

a-kategorija

A – kategorija je kategorija za upravljanje motorima i teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15 KW. Može se polagati sa 24 godine ili lica koja imaju A2 kategoriju preko 2 godine. Ostali uslovi su isti kao za A2 kategoriju.

Za sve informacije vezane za cene, molimo Vas da nas pozovete na sledeće telefone:

011/ 22 66 777
069/ 22 66 777

A kategorija Min. Časova CENA UKUPNO
Teorijska obuka 33+7 13.300,00 61.100,00 (40+40)
Teorijska obuka 5+2 4.200,00 51.300,00  (7+40)
Obuka 40 39.000,00
Obuka (ako ima novu vozačku sa „AM“ kategorijom) 20 19.500,00 27.900,00
Obuka (ako ima vozačku sa „A1“ kategorijom) 14 13.650,00 21.930,00
Obuka (ako ima vozačku sa „A2“ kategorijom)  7 6.825,00 14.965,00
Test 5.000,00
Vožnja 5.000,00