A1 Kategorija

a-kategorija

A1 – Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125 cm3 i snage motora do 11 KW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 KW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

A – kategorija je kategorija za upravljanje motorima i teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15 KW. Može se polagati sa 24 godine ili lica koja imaju A2 kategoriju preko 2 godine. Ostali uslovi su isti kao za A2 kategoriju.

Za sve informacije vezane za cene, molimo Vas da nas pozovete na sledeće telefone:

011/ 22 66 777
069/ 22 66 777

A1 kategorija Min. Časova CENA UKUPNO
Teorijska obuka 33+7 13.300,00 41.200,00 (40+20)
Teorijska obuka 5+2 4.200,00 31.400,00   (7+20)
Obuka 20 19.500,00
Obuka (ako ima novu vozačku sa „AM“ kategorijom) 7 6.825,00
Test 5.000,00
Vožnja 5.000,00