A2 kategorija

a2-kategorija

A2 – kategorija je dozvola za upravljanje motociklom čija snaga motora nije veća od 35 KW. Polaže se sa navršenih 18 god. Potrebno je završiti obuku. Obuka je u auto školi sa vozačem-instruktorom. Za upis je potrebna lična karta (na uvid), fotokopija dozvole (M, AM, B – zavisno koji kategoriju ima kandidat), lekarsko uverenje za A2 kategoriju.

A – kategorija je kategorija za upravljanje motorima i teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15 KW. Može se polagati sa 24 godine ili lica koja imaju A2 kategoriju preko 2 godine. Ostali uslovi su isti kao za A2 kategoriju.

Za sve informacije vezane za cene, molimo Vas da nas pozovete na sledeće telefone:

011/ 22 66 777
069/ 22 66 777

A2 kategorija Min. Časova CENA UKUPNO
Teorijska obuka 33+7 13.300,00 51.150,00 (40+30)
Teorijska obuka 5+2 4.200,00 41.350,00  (7+30)
Obuka (ako ima vozačku sa „A1“ kategorijom) 7 6.825,00 14.965,00
Obuka (ako ima novu vozačku sa „AM“ kategorijom) 14 13.650,00 21.930,00
Obuka  30 29.250,00
Test 5.000,00
Vožnja 5.000,00