AM Kategorija

am-kategorija

AM – kategorija je dozvola za mopede i lake tricikle (do 15 KW) ili laki četvorocikli. Obuka se sastoji od 40 časova teorije i 7 časova praktične obuke. Polaže se i teoretski i praktični ispit. Može se polagati sa navršenih 16 godina.

A – kategorija je kategorija za upravljanje motorima i teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15 KW. Može se polagati sa 24 godine ili lica koja imaju A2 kategoriju preko 2 godine. Ostali uslovi su isti kao za A2 kategoriju.

Za sve informacije vezane za cene, molimo Vas da nas pozovete na sledeće telefone:

011/ 22 66 777
069/ 22 66 777

AM kategorija Min. Časova CENA UKUPNO
Teorijska obuka 33+7 13.300,00 24.225,00 (40+7)
Teorijska obuka 5+2 4.200,00 16.645,00   (7+7)
Obuka 7 6.825,00
Test 5.000,00
Vožnja 5.000,00