C kategorija

c-kategorija

C – kategorija je dozvola za upravljanje teretnim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.5t. Uslovi za polaganje C kategorije su sledeći:

za obuku kandidat mora imati minimum 20 godina života
za polaganje ispita – minimum 21 godina života
posedovanje B kategorije najmanje 2 godine (ne sme biti probna B)
važeće lekarsko uverenje za C kategoriju (ne starije odgodinu dana)
važeća lična karta

Obuka za C kategoriju podrazumeva teoretsku obuku u trajanju od 7 časova i praktičnu obuku na teretnom vozilu u trajanju od 15 moto časova.
Nakon završene teoretske obuke polaže se teoretski deo ispita, a nakon završene praktične obuke i praktični deo ispita.

A – kategorija je kategorija za upravljanje motorima i teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15 KW. Može se polagati sa 24 godine ili lica koja imaju A2 kategoriju preko 2 godine. Ostali uslovi su isti kao za A2 kategoriju.

Za sve informacije vezane za cene, molimo Vas da nas pozovete na sledeće telefone:

011/ 22 66 777
069/ 22 66 777

C kategorija Min. Časova CENA UKUPNO
Teorijska obuka 5+2 4.200,00 39.900,00 (7+15)
Praktična obuka 15 31.800,00
Obuka (ako ima vozačku sa „C1“ „C1E“ kategorijom) 7 14.840,00 22.320,00
Teorijski ispit 6.000,00
Praktični ispit 6.000,00
Dopunski čas 1.800,00