CE kategorija

ce-kategorija

CE kategorija je dozvola za upravljanje vozilom (kamionom sa prikolicom) čije vučno vozilo (kamion) pripada C kategoriji (čija je masa veća od 3.5 tone), a najveća masa priključnog vozila (prikolice) je veća od 750 kg. Za obuku i polaganje CE kategorije su sldeći uslovi:

21 godina života
sa obukom kreće kada dobije novu dozvolu C kategorije ili ima staru C kategorije i 21 godinu života
važeće lekarsko uverenje za CE kategoriju
važeća lična karta

A – kategorija je kategorija za upravljanje motorima i teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15 KW. Može se polagati sa 24 godine ili lica koja imaju A2 kategoriju preko 2 godine. Ostali uslovi su isti kao za A2 kategoriju.

Za sve informacije vezane za cene, molimo Vas da nas pozovete na sledeće telefone:

011/ 22 66 777
069/ 22 66 777

CE kategorija Min. Časova CENA UKUPNO
Praktična obuka 7 30.100,00 24.960,00
Praktični ispit 6.000,00
Dopunski čas 2.800,00