Cenovnik obuke

Auto Škola TUTTO Beograd

Za sve informacije vezane za cene, molimo Vas da nas pozovete na sledeće telefone:

011/ 22 66 777
069/ 22 66 777

AM Min. Časova CENA
Teorijska obuka 33+7 13.300,00
Teorijska obuka 5+2 4.200,00
Praktična obuka 7 6.825,00
Test 5.000,00
Vožnja 5.000,00
A1 KATEGORIJA Min. Časova CENA
Teorijska obuka 33+7 13.300,00
Teorijska obuka 5+2 4.200,00
Praktična obuka 20 19.500,00
Test 5000,00
Vožnja 5000,00
A1 KATEGORIJA – KANDIDAT IMA AM KATEGORIJU Min. Časova CENA
Teorijska obuka
Praktična obuka 7 6.825,00
Test 5.000,00
Vožnja 5.000,00
A2 KATEGORIJA Min. Časova CENA
Teorijska obuka 33+7 13.300,00
Teorijska obuka 5+2 4.200,00
Praktična obuka 30 29.250,00
Test 5000,00
Vožnja 5000,00
A2 KATEGORIJA – KANDIDAT IMA AM KATEGORIJU Min. Časova CENA
Teorijska obuka
Praktična obuka 14 13.650,00
Test 5.000,00
Vožnja 5.000,00
A KATEGORIJA Min. Časova CENA
Teorijska obuka 33+7 13.300,00
Teorijska obuka 5+2 4.200,00
Praktična obuka 40 39.000,00
Test 5.000,00
Vožnja 5.000,00
A KATEGORIJA – KANDIDAT IMA AM KATEGORIJU Min. Časova CENA
Teorijska obuka
Praktična obuka 20 19.500,00
Test 5.000,00
Vožnja 5.000,00
B KATEGORIJA Min. Časova CENA
Teorijska obuka 33+7 13.300,00
Teorijska obuka 5+2 4.200,00
Praktična obuka 40 46.200,00
Test 5.000,00
Vožnja 5.000,00
BE KATEGORIJA Časova CENA
Praktična obuka 7 11.900,00
polaganje vozačkog ispita 6.000,00
C1 KATEGORIJA Min. Časova CENA
Teorijska obuka 5+2 3500,00
Praktična obuka 7 19460,00
Test 5500,00
Vožnja 5500,00
C KATEGORIJA Min. Časova CENA
Teorijska obuka 5+2 4.200,00
Praktična obuka 15 31.800,00
Test 6.000,00
Vožnja 6.000,00
C1E,CE KATEGORIJA Min. Časova CENA
Praktična obuka 7 30.100,00
Vožnja 6.000,00
D KATEGORIJA Min. Časova CENA
Teorijska obuka 7 4.200,00
Praktična obuka 10 33.800,00
Test 6000,00
Vožnja 6000,00
DOPUNSKI ČASOVI br. Časova CENA
AM, A1, A2, A kategorija 1 1000,00
B kategorija 1 1200,00
C1, C kategorija 1 1800,00
D kategorija 1 3000,00
C1E, CE kategorija 1 2800,00
ZA TESTOVE CENA
Knjiga (uzimanje) 0,00
Knjiga (vraćanje) 0,00