D kategorija

d-kategorija

D – kategorija (autobus) – za polaganje vozačkog ispita D kategorije, kandidat mora da ima 24 godine života, kao i vozačku dozvolu C kategorije duže od 2 godine.

Za upis je potrebna i fotokopija lične karte.

Obuka podrazumeva 7 časova teorije i 10 časova praktične obuke.

Nakon završene teoretske obuke polaže se teoretski deo ispita, a nakon završene praktične obuke i praktični deo ispita.

Lekarsko uverenje (ne starije od godinu dana) za D kategoriju je potrebno nakon položenog teoretskog dela ispita.
A – kategorija je kategorija za upravljanje motorima i teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15 KW. Može se polagati sa 24 godine ili lica koja imaju A2 kategoriju preko 2 godine. Ostali uslovi su isti kao za A2 kategoriju.

Za sve informacije vezane za cene, molimo Vas da nas pozovete na sledeće telefone:

011/ 22 66 777
069/ 22 66 777

D kategorija Min. Časova CENA UKUPNO
Teorijska obuka 7 4.200,00 44.900,00
Praktična Obuka 10 33.800,00
Teorijski ispit 6.000,00
Praktični ispit 6.000,00
Dopunski čas 3.000,00