F kategorija

kategorija-f

F kategorija – Traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine.

Za ovu kategoriju mogu polagati osobe starosti od 15 godina.

A – kategorija je kategorija za upravljanje motorima i teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15 KW. Može se polagati sa 24 godine ili lica koja imaju A2 kategoriju preko 2 godine. Ostali uslovi su isti kao za A2 kategoriju.

Za sve informacije vezane za cene, molimo Vas da nas pozovete na sledeće telefone:

011/ 22 66 777
069/ 22 66 777

F kategorija Min. Časova CENA UKUPNO
Teorijska obuka 7 3.500,00 37.500,00
Praktična Obuka 10 24.000,00
Test 5.000,00
Vožnja 5.000,00