Mogućnost plaćanja u više rata čekovima, karticama

i kreditima kod Alpha banke.

Upiši online
Izbor vozila za obuku po tvojoj želji
Izbor instruktora po tvojoj želji
Dolazimo po kandidata na željenu lokaciju
Cena obuke je ista za sva vozila

OBUKA VOZAČA ZA B KATEGORIJU

B – kategorija je dozvola za upravljanje putničkim vozilom, tj vozilima čija masa nije veča od 3.5t i nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača.
B Kategorija - TUTTO Auto škola Beograd
 • Obuka vozača se može vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje vozačkog ispita sa 17 godina.
 • Obuka podrazumeva 40 časova teorije i 40 časova praktične obuke. Nakon završene teoretske obuke polaže se teoretski deo ispita, a nakon završene praktične obuke i praktični deo ispita.
 • Kandidati za polaganje vozačkog koji imaju položen M ili AM, A1, A2 i A kategoriju prilikom obuke za B kategoriju imaju pravo da voze 35 moto časova umesto predviđenih 40. Za ove kandidate je isti način polaganja ispita i isti su uslovi za upis B kategorije.
 • Lekarsko uverenje (ne starije od godinu dana) za B kategoriju je potrebno nakon položenog teoretskog dela ispita.
 • Za upis B kategorije je potrebna je samo važeća lična karta, ili, ako je lice maloletno, prisustvo roditelja ili staratelja prilikom potpisivanja ugovora.

Za sve informacije vezane za cene,

molimo Vas da nas pozovete na sledeće telefone:
+381 11 22 66 777
+381 69 22 66 777
icon

PROBNA VOZAČKA DOZVOLA

Kada se polože ispit u celosti, dobija se probna dozvola B kategorije. Probna dozvola traje godinu dana i podrazumeva određena ograničenja prilikom upravljanja vozilom.

Lica koja nisu punoletna (nemaju 18 godina) dobiće probnu vozačku dozvolu koja podrazumeva sledeća ograničenja:

 • Zabranu upravljanja vozilom bez prisustva (nadzora) lica u vozilu na mestu suvozača koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina.
 • Probnu vozačku dozvolu može koristiti samo u Republici Srbiji
 • Zabrana upravljanja motornim vozilom u periodu od 23:00h do 05:00h
 • Ne sme se kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće
 • Zabrana upotrebe telefona (ne sme ni Hands Free)
 • Vozilo kojim upravlja lice sa probnom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakom „P“ koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane

Punoletna lica takođe dobijaju prvo probnu dozvolu i za njih važe navedena ograničenja osim potrebe prisustva lica u vozilu prilikom upravljanja vozilom.

Nakon isteka trajanja probne dozvole (1 godina) vozači dobijaju pravu vozačku dozvolu B kategorije, bez naknadnog polaganja.