Mogućnost plaćanja u više rata čekovima, karticama

i kreditima kod Alpha banke.

Upiši online

OBUKA VOZAČA ZA C KATEGORIJU

C – kategorija je dozvola za upravljanje teretnim vozilom čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.5t.

TUTTO Auto škola - C kategorija

Uslovi za polaganje C kategorije su sledeći:

  • za obuku kandidat mora imati minimum 20 godina života
  • za polaganje ispita – minimum 21 godina života
  • posedovanje B kategorije najmanje 2 godine (ne sme biti probna B)
  • važeće lekarsko uverenje za C kategoriju (ne starije odgodinu dana)
  • važeća lična karta

Obuka za C kategoriju podrazumeva:

  • teoretsku obuku u trajanju od 7 časova
  • i praktičnu obuku na teretnom vozilu u trajanju od 15 moto časova.
Nakon završene teoretske obuke polaže se teoretski deo ispita, a nakon završene praktične obuke i praktični deo ispita.

Za sve informacije vezane za cene,

molimo Vas da nas pozovete na sledeće telefone:
+381 11 22 66 777
+381 69 22 66 777
icon