Mogućnost plaćanja u više rata čekovima, karticama

i kreditima kod Alpha banke.

Upiši online

OBUKA VOZAČA ZA CE KATEGORIJU

TUTTO Auto škola - CE kategorija

CE kategorija – je dozvola za upravljanje vozilom (kamionom sa prikolicom) čije vučno vozilo (kamion) pripada C kategoriji (čija je masa veća od 3.5 tone), a najveća masa priključnog vozila (prikolice) je veća od 750 kg.

Za obuku i polaganje CE kategorije su sldeći uslovi:

  • 21 godina života
  • sa obukom kreće kada dobije novu dozvolu C kategorije ili ima staru C kategorije i 21 godinu života
  • važeće lekarsko uverenje za CE kategoriju
  • važeća lična karta

Za sve informacije vezane za cene,

molimo Vas da nas pozovete na sledeće telefone:
+381 11 22 66 777
+381 69 22 66 777
icon