Polaganje za EURO COD 95 za profesionalne vozače

Šta je Kod 95?

Kod 95 je oznaka koja se upisuje u vozačku dozvolu na zadnjoj strani vozačke dozvole, i obnavlja se svakih 5 godina i obavezna je za sve vozače sledećih kategorija:

  • Vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE;
  • Vozačka dozvola kategorija D1, D1E, D ili DE;

Kontaktirajte nas