KALKULATOR

Sami izračunajte koliko iznosi registracija putničkih automobila na teritoriji Opštine Beograd
Nova nalepnica
Nova saobraćajna dozvola
Nove tablice
Tehnički pregled
Snaga motora u KW:
Unesite snagu motora u KW 🙂 Unesite ceo broj 🙂 Unesite korektno snagu motora u KW 🙂 Unesite korektno snagu motora u KW 🙂
Zapremina motora u cm3
Unesite zapreminu motora u cm3 🙂 Unesite ceo broj 🙂 Unesite korektno zapreminu vozila u cm3 🙂 Unesite korektno zapreminu vozila u cm3 🙂
Vrsta goriva:
Godina proizvodnje:
Unesite godinu proizvodnje vozila 🙂 Unesite ceo broj 🙂 Unesite korektno godinu proizvodnje 🙂 Unesite korektno godinu proizvodnje 🙂
Nova nalepnica:
Nova saobraćajna dozvola:
Nove tablice
Tehnički pregled:
Porez na upotrebu motornih vozila:
Komunalna taksa:
Polisa osiguranja sa uračunatih 15% bonusa (za tri godine bez štete):
UKUPNO:

* NAPOMENA 1:
Cene
su informativnog karaktera, i treba da se koriguju za BONUS-MALUS.

Navedena cena odnosi na maksimalni bonus kod osiguranja i u zavisnosti od premijskog stepena može da varira!

* NAPOMENA 2:
Kalkulacija je bez uračunate poštarine ili bankarske provizije za uplate gore navedenih iznosa.

KOREKCIJE:

 • BONUS
  Po ovom sistemu pažljivi vozači, koji u prethodnoj godini nisu zabeležili štetu, ostvaruju popust, a nesavesni, koji su imali štetu koju su sami prouzrokovali svojim automobilom, plaćaju skuplje ovu vrstu osiguranja. Način obračuna premije je sledeći: savestan vozač, koji u prethodnoj godini nije zabeležio štetu, platiće 5% manju premiju osiguranja. Ukoliko ni posle dve godine ne zabeleži štetu dobija popust na osiguranje od 10%, a ukoliko ni posle 3 godine ne zabeleži štetu dobija popust od 15%, koji ujedno predstavlja i najveći iznos popusta koji se može ostvariti.
 • MALUS
  Nesavesni vozači, koji su tokom prethodne godine zabeležili bar jednu štetu za koju su lično odgovorni, plaćaju ovu vrstu osiguranja 50% skuplje. U slučaju da načine dve štete u toku godine, platiće 2,1 puta skuplju cenu osiguranja, a sa 3 načinjene štete u toku godine rizični vozači plaćaju 2,5 puta skuplju premiju osiguranja. Računa se svaka šteta, bez obzira koliko materijalno ona iznosi.
 • TAXI
  TAXI vozila – premija se uvećava za 20%
 • RENT A CAR
  RENT-A-CAR vozila – premija se uvećava za 40%
 • INVALIDI
  Putnički automobili vojnog invalida, civilnog invalida rata ili invalida rada koji su prilikom kupovine automobila imali pravo na umanjenje poreza, ali samo jednog vozila – premija se umanjuje za 10%.

Dodatno možete izvršiti OSIGURANJE STAKALA na vozilu, kao i OSIGURANJE PUTNIKA.

Celokupan iznos osiguranja možete platiti na više mesečnih rata.