OBAVEZNO AUTO OSIGURANJE

U našem objektu možete uzeti polisu obaveznog osiguranja sledećih osiguravajućih kuća:

milenijum-osiguranje MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD

dunav-osiguranje DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD

triglav osiguranje TRIGLAV OSIGURANJE ADO

obavezno-auto-osiguranje

Obaveznim osiguranjem od autoodgovornosti je pokrivena građansko – pravna odgovornost za štetu koju vozač motornog vozila prouzrokuje prema trećim licima upotrebom motornog vozila. To znači da ukoliko imate polisu AO i prouzrokujete štetu Vašim motornim vozilom nastalu štetu trećem licu nećete platiti Vi, već osiguravajuća kuća čiju ste polisu uzeli.

Osiguravajuće društvo pokriva štete do visine maksimalnih iznosa osiguranih suma, propisanih Zakonom o osiguranju. Ukoliko šteta prelazi naznačeni iznos, razliku do visine štete trećem licu dužan je da nadoknadi vlasnik vozila koji je prouzrokovao štetu. Ova vrsta osiguranja ne pokriva štete nastale na Vašem vozilu.

U slučaju promene vlasnika vozila polisa važi do isteka trajanja osiguranja. U tom slučaju ne morate kupovati novu polisu do isteka njenog važenja.