Pravilnik o tehničkim uslovima za vozila

U Pravilniku o tehničkim uslovima definisani su i propisani uslovi koje moraju da ispune vozila u saobraćaju na putevima. Novi Pravilnik donosi niz promena i novosti, uvode se pravila u vezi modernih tehničkih karakteristika vozila do sada nepoznatih za zakn. Zamenjivanje stakala, rezervni točak, dodatna oprema u vozilu, uklanjanje katalizatora, prikolice, zimske gume i oprema, ABS, ksenonski farovi, svetlosna signalizacija na traktorima deo su tehničkih karakteristika kojima se bavi novi Pravilnik o tehničkim uslovima vozila. U nastavku teksta izdvojene su neke od interesantnih odredaba pravilnika vezanih za putnička vozila po novoj nomenklaturi označenih kao M1 kategorija.

Kategorije vozila i podkategorije:

Teretna vozila
KATEGORIJA N – TERETNA VOZILA
Kategorija N1 – Vozila namenjena za prevoz robe čija najveća masa ne prelazi 3,5t.
Kategorija N2 – Vozila namenjena za prevoz robe čija je najveća masa veća od 3,5t, ali manja od 12t.
Kategorija N3 – Vozila namenjena za prevoz robe čija najveća masa prelazi 12t.
Prikolica
KATEGORIJA O – PRIKLJUČNA VOZILA
Kategorija O1 – Prikolice čija najveća masa ne prelazi 0,75t.
Kategorija O2 – Prikolice čija je najveća masa veća od 0,75t, ali ne prelazi iznad 3,5t.
Kategorija O3 – Prikolice čija je masa veća od 3,5t, ali ne prelazi iznad 10t.
Kategorija O4 – Prikolice čija najveća masa prelazi 10t.
Traktor
KATEGORIJA T – TRAKTORI
traktorska-prikolica
KATEGORIJA R – PRIKLJUČNO VOZILO TRAKTORA
terensko-vozilo
KATEGORIJA G – TERENSKA VOZILA
Autobus
KATEGORIJA M – VOZILA ZA PREVOZ PUTNIKA
Kategorija M1 – putničko vozilo
Kategorija M2 – laki autobus
Kategorija M3 – teški autobus
Motocikl
KATEGORIJA L – MOPEDI, MOTOCIKLI, TRICIKLI I ČETVOROCIKLI
Kategorija L1 – moped
Kategorija L2 – laki tricikl
Kategorija L3 – motocikl
Kategorija L4 – motocikl sa bočnim sedištem
Kategorija L5 – teški tricikl
Kategorija L6 – laki četvorocikl
Kategorija L7 – teški četvorocikl
auto-tablice
Tablice
Po vertikalnoj osi tablica ne sme biti nagnuta više od 30° prema gore niti više od 15° prema dole. Sve vreme vožnje tablica mora biti vidjiva i ne sme postojati mogućnost da se tokom vožnje promeni ugao vidljivosti tablice. Svetla tablica moraju biti ugrađene i izvedene tako da daju svetlost bele boje.
boja-prednjih-svetala
Boja prednjih svetala
Svetlost glavnih farova mora biti bele boje.
ksenonska-svetla
Ksenonska svetla
Ukoliko je vozilo opremljeno svetlima sa gasnim izvorom svetlosti obavezan deo opreme je uređaj za čišćenje farova. Vozila za prevoz putnika i teretna vozila moraju imati uređaj za nivelaciju snopa glavnih svetala koji može biti sa automatskim ili ručnim podešavanjem. Podešavanje mora biti automatsko u slučaju kada je vozilo opremljeno oborenim svetlima sa gasnim izvorom svetlosti.
stop-svetla
Stop svetla
Moraju biti ugrađena i izvedena kao najmanje dva stop svetla na zadnjoj strani vozila. Motorna putnička vozila (kategorija M1) prvi put registrovana nakon 01.01.2005. godine moraju imati ugrađeno treće stop svetlo na srednjoj podužnoj ravni vozila.
rezervne-sijalice
Rezervne sijalice
Rezervne sijalice moraju postojati na vidnom mestu, najmanje za zamenu polovine sijaličnih mesta. Vozila koja su opremljena svetlosnim telima bez žarne niti (gasni izvor svetla, Led i sl.) ne moraju iamti rezervne sijalice za takvu vrstu rasvetnih svetala.
zatamnjivanje-stakla
Zatamnjivanje stakala
Bočna stakla u ravni vozača mogu biti naknadno zatamnjena tako da ukupna vrednost prigušenja svetla ne prelazi 25%. Ostala stakla na vozilu osim vetrobranskog stakla mogu biti naknadno zatamljena. Stepen refleksije stakala na vozilu ne sme prelaziti 15% kako ne bi došlo da zaslepljivanja drugih učesnika u saobraćaju. Od ovih pravila mogu odstupati samo vozila sa posebnom dozvolom Ministarstva koje je nadležno za poslove saobraćaja.
katalizator
Katalizator
Vozila koja su homologovana i proizvedena sa katalizatorom ne smeju se koristiti bez katalizatora.
DSCF6279
Šta ako kupite polovni auto koji ima natpise na sebi?
Natpisi koji su se nalazili na vozilu koje je promenilo vlasnika, a koji se odnose na prethodnog vlasnika, moraju biti uklonjeni u roku od 30 dana od dana promene vlasništva.
color-car
Boja vozila
Vozilo može biti višebojno, bojeno ili prelepljeno folijom. Vozilo može biti i bojeno ili prelepljeno na način koji predstavlja sliku odnosno totalni reklamni dizajn. U slučaju prelepljivanja celog vozila, boja vozila je preovlađujuća vidljiva boja.
gume
Gume
Zavisno od najveće konstruktivne brzine kretanja vozila i najveće dozvoljene mase vozila na kome su pneumatici postavljeni, oni moraju biti deklarisanih dimenzija od strane proizviđača. Pneumatici na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po tipu, vrsti (letnji, zimski), konstrukciji (radijalni, dijagonalni i sa ukrštenim pojasevima), nosivosti i dimenzijama.

Dubina šare pneumatika po gaznoj površini mora biti viša od fabrički dozvoljene dubine označene TWI oznakama, a ako tih oznaka nema, najmanja dozvoljena dubina je 1.6 mm za mopede, motocikle, tricikle i četvorocikle (kategorije vozila L) i putnička vozila (kategorija M1) i 2 mm za ostala vozila.

Na motornim vozilima mogu se, osim na upravljajućim točkovima, koristiti obnovljeni pneumatici. Obnovljene gume moraju na bočnoj strani gume imati oznaku „RETREAD“, pored toga moraju imati i četvorocifarnu oznaku nedelje i godine kada je izvršeno obnavljanje.

rezervni-tocak
Rezervni točak
Pneumatik na rezervnom točku mora biti istih dimenzija i nosivosti kao pneumatici koji se koriste na vozilu, ili moraju biti homologovani kao privremeni rezervni točak.

Rezervni točak ne moraju da imaju motorna i priključna vozila ako su pneumatici ili naplatci opremljeni nekim sigurnosnim sistemom za sigurnu vožnju sa izduvanim pneumatikom ili ako vozilo poseduje odgovarajuće sredstvo za privremeno osposobljavanje izduvanog pneumatika ( npr. sprej, pena u boci pod pritiskom, komplet za brzu popravku pneumatika i sl. ).

protiv-pozarni-aparat
Protiv požarni aparat
U motornim vozilima, osim za mopede, motocikle, tricikle i četvorocikle (kategorija L), traktore (kategorija T) i u putničkim vozilima (kategorija M1) kojima se ne vrši javni prevoz lica u saobraćaju na putevima, mora postojati aparat za gašenje požara, sa važećim uverenjem o ispravnosti. Aparat mora biti postavljen na vidnom mestu tako da se u slučaju opasnosti može upotrebiti. U putničkim vozilima nije obavezan protiv požarni aparat.
trougao
Trougao
Znak za obeležavanje vozila zaustavljenog na kolovozu mora postojati u motornim vozilima na vidnom mestu.
oprema-za-prvu-pomoc
Oprema za prvu pomoć
U vozilima za prevoz putnika, teretnim vozilima i traktorima ( kategorije M, N i T, respektivno) mora postojati oprema za pružanje prve pomoći koja odgovara standardu A SRPS Z.B3.001 tako da se može po potrebi koristiti. Oprema za pružanje prve pomoći mora se nalaziti na dostupnom mestu.
kaciga-za-motoriste
Kaciga za motoriste
Zaštitna kaciga mora biti mlađa od 5 godina u odnosu na datum proizvodnje kad je on upisan na spoljnoj strani kacige ukoliko ona ima rok trajanja.
reflektujući-prsluk
Reflektujući prsluk je obavezan
Motorna vozila, osim za mopede, motocikle, tricikle i četvorocikle (kategorija L), moraju da imaju najmanje jedan reflektujući prsluk koji odgovara standardu EN 471, kojeg je vozač dužan da koristi kada na putu obavlja radnje uz vozilo ( menja točak, obavlja manje popravke na vozilu, naliva gorivo kada vozilo ostane bez goriva, traži pomoć zaustavljajući druga vozila i sl.)
sajla-za-vucu
Kruta veza, sajla za vuču vozila
U putničkim automobilima i vozilima namenjenim za prevoz opasnih materija mora postojati, na vidnom mestu, uže ili poluga za vuču tih vozila, koji mora omogućavati vuču vozila na rastojanju od 3 do 5 m kada se koristi uže, odnosno do 3 m kada se koristi poluga.
abs
ABS (Anti-lock braking system)
Sva vozila ketegorije M2, M3, N2, N3, O3 i O4 (laki i teški autobus, teretna vozila čija je masa do 3,5t, teretna vozila čija je masa od 3,5-12t, zatim priključna vozila težine od 3,5-10t i veća od 10t) registrovana prvi put nakon 01.01.2010. godine, moraju da budu opremljena sistemom protiv blokiranja točkova pri kočenju, dok za M1 kategoriju ovaj sistem nije obavezan.
nasloni-i-pojasevi
Nasloni i pojasevi
Nasloni za glavu u putničkim automobilima moraju biti ugrađeni i izvedeni za sva sedišta za koja imaju ugrađene sigurnosne pojaseve, i obrnuto.
Traktor
Traktori
Traktori moraju posedovati sledeću signalizaciju:
• oborena svetla;
• poziciona svetla;
• stop svetla;
• katadiopteri;
• pokazivači pravca;
• svetla za osvetljavanje zadnje registarske tablice;
• tabla za označavanje sporih vozila;
• žuto rotaciono svetlo.
Za veliki broj teških saobraćajnih nesreća na našim drumovima odgovorna su neosvetljena poljoprivredna vozila. Striktno poštovanje novog pravilnika spaslo bi mnoge živote.
zaprezna-vozila
Zaprežna vozila
Svetla na zaprežnom vozilu moraju biti izvedena kao najmanje jedno belo svetlo postavljeno na prednjoj strani vozila i kao najmanje jedno crveno svetlo postavljeno na zadnjoj strani vozila.