Redovni, vanredni, kotrolni

Radi utvrđivanja tehničke ispravnosti vozila, kod nas u Auto Centru možete izvršiti tehnički pregled:

  1. Putničkog vozila
  2. Vozila sa 4×4 pogonom
  3. Teretno vozilo najveće dozvoljene mase do 5 tona
  4. Motocikla
  5. Sve vrste prikolica najveće dozvoljene mase do 5 tona
  6. Radne mašine najveće dozvoljene mase do 5 tona
  7. Traktora

 

 
Tehnički pregled može biti:

  1. Redoovan
  2. Vanredni
  3. Kontrolni

Redovni tehnički pregledi su: godišnji i šestomesečni.

• Redovnom godišnjem tehničkom pregledu vozilo se podvrgava pre izdavanja saobraćajne dozvole, odnosno izdavanja registracione nalepnice. Ovaj tehnički pregled može se izvršiti do 30 dana pre podnošenja zahteva za registraciju, odnosno nakon isteka roka važenja saobraćajne dozvole (registracione nalepnice).
• Redovni šestomesečni tehnički pregled mora se obaviti pre isteka roka od šest meseci od dana početka važenja saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice, a može se obaviti najranije 15 dana pre isteka navedenog roka. Ovom tehničkom pregledu podvrgavaju se: vozila kojima se obavlja javni prevoz, autobusi, vozila za obuku kandidata za vozače, vozila za prevoz opasnih materija, vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg, „rent-a-car“ vozila, vozila starosti preko 15 godina.

Vanredni tehnički pregled

Obavlja se nakon popravke i pre puštanja u saobraćaj vozila kod kojeg su u saobraćajnoj nezgodi ili na drugi način oštećeni vitalni sklopovi i uređaji bitni za bezbedno učestvovanje u saobraćaju, kao i vozila koje je isključeno iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti utvrđene na kontrolnom tehničkom pregledu.

Kontrolni tehnički pregled

Vrši se po nalogu ovlašćenog lica Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno inspektora za drumski saobraćaj, radi kontrole tehničke ispravnosti vozila.