Registracija Vozila Beograd

auto-tablice

Za produženje registracije vozila, za fizička lica, potrebna je sledeća dokumentacija:
  • saobraćajnu dozvolu
  • važeću ili isteklu polisu osiguranja
  • ličnu kartu
  • ovlašćenje overeno u sudu, ili opštini ukoliko vlasnik vozila nije prisutan
  • ukoliko je u vozilo ugrađen uređaj za gas ili metan, potrebno je doneti na uvid i važeći atest za iste

Vozilo se može registrovati najranije 30 dana pre isteka registracije, i ne kasnije od 30 dana posle isteka registracije, nakon čega se mora izvrši odjava vozila i vraćanje tablica I saobraćajne dozvole u policiju.

Registraciju mogu izvršiti vlasnik vozila ili lice koje poseduje ovlašćenje overeno u sudu ili u opštini od strane vlasnika.

Polisa osiguranja, kao i sve uplatnice za takse glase na ime vlasnika vozila.

Produženje registracije vozila za pravna lica:
Potrebna dokumentacija:
1. Popunjen registracioni list (sa tehničkog). Mora biti potpisan od ovlašćenog lica sa udarenim pečatom firme.
2. Kopija polise (drugi primerak sa pečatom i potpisom)
3. Bankarska potvrda o uplati iznosa za takse i polisu (original)
4. Lična karta ovlašćenog lica. (lice koje ide u MUP)
5. Saobraćajna dozvola
6. Ovlašćenje za lice koje ide u MUP. Ovlašćenje se izdaje na memorandumu firme.Mora sadržati podatke o vozilu (iz saobraćajne dozvole), podatke o ovlašćenom licu (iz lične karte. Ovlašćenje mora biti potpisano sa pečatom firme.
7. Kopija APR obrasca
Produženje registracije vozila kupljenih na OPERATIVNI LEASING:
Odlazak u MUP obično vrši korisnik leasing-a
Potrebna dokumentacija:
1. Popunjen registracioni list (sa tehničkog)
2. Kopija polise (drugi primerak)- dobijena od leasing-a
3. Potvrda iz banke-kao dokaz uplate iznosa za takse i polisu (original), takođe dobijena od leasing-a
4. Lična karta vlasnika vozila
5. Saobraćajna dozvola
6. Ovlašćenje od leasing-a da korisnik vozila može da registruje vozilo
7. Opciono ( Ugovor o operativnom leasingu )

NAPOMENA: Prilikom izlaska iz zemlje sa automobilom kupljenim na leasing obavezno je potrebno međunarodno ovlašćenja

Produženje registracije vozila u vlasništvu stranaca - 999 tablice:
Potrebna dokumentacija:
1. Popunjen registracioni list (sa tehničkog)
2. Kopija polise (drugi primerak)
3. Uplatnice-kao dokaz uplate iznosa za takse i polisu (original)
4. Pasoš i potvrda o privremenom boravku stranca izdata od MUP-a
5. Saobraćajna dozvola
Spoiler title
Potrebna dokumentacija:
1. Popunjen registracioni list (sa tehničkog)
2. Kopija polise (drugi primerak)
3. Uplatnice-kao dokaz uplate iznosa za takse i polisu (original)
4. Pasoš i potvrda o privremenom boravku stranca izdata od MUP-a
5. Saobraćajna dozvola
Registracija auto prikolice - Procedura produženja već registrovane auto prikolice:
Potrebna dokumentacija:
1. Popunjen registracioni list (sa tehničkog)
2. Kopija polise (drugi primerak)
3. Uplatnice-kao dokaz uplate iznosa za takse i polisu (original)
4. Pasoš i potvrda o privremenom boravku stranca izdata od MUP-a
5. Saobraćajna dozvola
Registracija auto prikolice - Procedura produženja već registrovane auto prikolice:
Potrebna dokumentacija:
1. Popunjen registracioni list (sa tehničkog – bele boje)
2. Popunjen registracioni list iz MUP-a (plave boje)- ukoliko je urađen na početku procesa registracije
3. Kopija polise (drugi primerak)
4. Uplatnice-kao dokaz uplate iznosa za takse i polisu (original)
5. Lična karta vlasnika auto prikolice
6. Atest (ukoliko je urađen na početku procesa registracije – tj. ako ga imate)
Registracija TAXI vozila:
Potrebna dokumentacija:
1. Popunjen registracioni list (sa tehničkog)
2. Kopija polise (drugi primerak)
3. Uplatnice-kao dokaz uplate iznosa za takse i polisu (original)
4. Lična karta vlasnika taxi vozila
5. Saobraćajna dozvola
6. APR rešenje – kopija (original na uvid)
7. Fotokopija TAXI kartice
8. Uverenje o estetskom pregledu
9. Rešenje o taksi vozilu
10. Kopija polise osiguranja putnika u javnom prevozu (drugi primerak)
Registracija vozila ambasada (vozila čiji vlasnici imaju službenu ličnu kartu):
Potrebna dokumentacija:
1. Popunjen registracioni list (sa tehničkog)
2. Kopija polise (drugi primerak)
3. Uplatnice-kao dokaz uplate iznosa za takse i polisu (original)
4. Službena lična karta vlasnika vozila5. Saobraćajna dozvola

NAPOMENA: Registracija vozila ambasada sa „A“ tablicama se vrši u periodu od 1.januara tekuće godine do 31. decembra tekuće godine. Ako se registracija izvrši kasnije tokom kalendarske godine ona važi do 31.12. tekuće godine.

PRAVILNIK O REGISTRACIJI MOTORNIH VOZILA
PREUZMITE PRAVILNIK O REGISTRACIJI MOTORNIH VOZILA