ZELENI KARTON

Zeleni karton je obavezna međunarodna karta za osiguranje vozila prilikom putovanja u BiH i Makedoniju.

Ukoliko ste kupili polisu osiguranja kod nas, zeleni karton koji ide samo uz tu polisu, važi do isteka polise osiguranja.

Cena zelenog kartona je između 2000,00 i 3000,00 dinara, u zavisnosti od osiguravajuće kuće.

 

zeleni-karton-osiguranje